გამოწერა
GEO

შეადარე და შეარჩიე შენთვის სასურველი სერვის ნაკრები

2

თანხის განაღდება

ბანკომატი 0%

თანხის განაღდების ლიმიტი

5 000 ლარი

კომუნალური გადახდები

სტანდარტული ტარიფი

სმს სერვისი

არ შედის ნაკრებში

ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასოდ

გადარიცხვა (ლარი)

სტანდარტული ტარიფი

გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა)

სტანდარტული ტარიფი

ბარათის დაზღვევა

არ შედის ნაკრებში

5

თანხის განაღდება

ბანკომატი 0%

თანხის განაღდების ლიმიტი

10 000 ლარი

კომუნალური გადახდები

5 უფასო გადახდა

სმს სერვისი

უფასოდ

ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასოდ

გადარიცხვა (ლარი)

უფასოდ (<1 000 ლარი)

გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა)

სტანდარტული ტარიფი

ბარათის დაზღვევა

სტანდარტი

10

თანხის განაღდება

ბანკომატი 0%

თანხის განაღდების ლიმიტი

15 000 ლარი

კომუნალური გადახდები

5 უფასო გადახდა

სმს სერვისი

უფასოდ

ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასოდ

გადარიცხვა (ლარი)

1₾ (ფიქსირებული)

გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა)

15 (USD/EUR)

ბარათის დაზღვევა

პრემიუმი

2

თანხის განაღდება

ბანკომატი 0%

თანხის განაღდების ლიმიტი

5 000 ლარი

კომუნალური გადახდები

სტანდარტული ტარიფი

სმს სერვისი

არ შედის ნაკრებში

ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასოდ

გადარიცხვა (ლარი)

სტანდარტული ტარიფი

გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა)

სტანდარტული ტარიფი

ბარათის დაზღვევა

არ შედის ნაკრებში

5

თანხის განაღდება

ბანკომატი 0%

თანხის განაღდების ლიმიტი

10 000 ლარი

კომუნალური გადახდები

5 უფასო გადახდა

სმს სერვისი

უფასოდ

ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასოდ

გადარიცხვა (ლარი)

უფასოდ (<1 000 ლარი)

გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა)

სტანდარტული ტარიფი

ბარათის დაზღვევა

სტანდარტი

10

თანხის განაღდება

ბანკომატი 0%

თანხის განაღდების ლიმიტი

15 000 ლარი

კომუნალური გადახდები

5 უფასო გადახდა

სმს სერვისი

უფასოდ

ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასოდ

გადარიცხვა (ლარი)

1₾ (ფიქსირებული)

გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა)

15 (USD/EUR)

ბარათის დაზღვევა

პრემიუმი